Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Bengtson, Hans og Morten Jernudd:
Morten Bloms memoarer

Ill. av Håvard Buran Nærdal
Oversatt av Tor Fretheim
Damm 1999. 79 s.

ISBN 82-517-8897-8. Kr. 119,00
Serie: Leseløve

INNHOLD:

Morten Blom har skrevet memoarene sine. Hvis man ikke vet hva memoarer betyr, så kan man slå opp i en oppslagsbok, eller spørre en voksen. Oppslagsbok er kanskje best, for dem kan man stole på. Man kan jo aldri vite om voksne virkelig vet hva de snakker om.
Første skoledag blir Morten livredd og skuffet fordi han ikke skjønner hva som står i leseboka. Han blir så fortvilet at han løper og gjemmer seg i bagasjerommet til foreldrenes bil.
En annen gang skal Mortens far demonstrere bruken av en hårklippemaskin. En meget effektiv hårklippemaskin. En så effektiv hårklippemaskin at man ikke har noe hår igjen på hodet etterpå!

SPRÅK OG LAYOUT:

God skrift og enkelt språk i kjent Leseløve-stil, mye luft på sidene, og spreke illustrasjoner.

ALDERSTRINN:

6-10 år

ANDRE OPPLYSNINGER:

Kapitlene er korte, spennende og morsomme, og kan leses som avsluttede fortellinger. Artig og fengende for den som nettopp har lært å lese, og ikke minst for den som egentlig kan lese, men som synes bøker er kjedelige. Den oppfatningen kan nemlig fort snu seg når man begynner på Morten Bloms memoarer!