Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Langstrup, Steen: Pyromania

Gyldendal Tiden 1998. 288 s.
ISBN 82-478-0236-8.

INNHOLD:

Syv ungdommer er samlet til innvielsesfest hos Thomas, den ene av de syv vennene. I løpet av natten oppstår det brann i en forlatt lagerbygning. En uteligger har søkt tilflukt der for natten og omkommer i brannen.
Det oppstår flere branner, og alltid i nærheten av der de syv ungdommene oppholder seg. Det blir klart for noen av dem at det er en ildspåsetter blant dem.
Thomas konfronterer de andre vennene med at han tror at det er en av dem som er pyromanen. Og han tror han vet hvem det er!
Thomas tente selv på skolen sin da han var barn, og fikk behandling hos psykolog etterpå. Han mener at pyromanen blant dem bør søke hjelp. Etter at han selv omkommer i en brann som bryter ut i hans egen leilighet når han er alene hjemme, er alle mer eller mindre overbevist om at det egentlig var han som var pyromanen.
Men så, når de seks gjenlevende vennene samles på en hyttetur, bryter brannen ut igjen, og denne gangen krever den to dødsofre til fra venneflokken.
Vi tror at vi nå har forstått hvem pyromanen blant dem var, men i denne boka er det overraskelser fram til siste side.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boken er delt opp i kapitler og avsnitt.
Middels store typer
Bokmål

ALDERSTRINN:

Passer for litt eldre ungdom, ca 14 år og opp i voksen alder.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Vi rives med i den spennende handlingen, og spenningen forsterkes ved at vi veksler mellom å følge de forskjellige hovedpersonene og deres tanker. Vi får også ta del i pyromanens tanker og følelser underveis i hele boka uten at vi kjenner personens identitet. Spenningen opprettholdes til siste side.
En vellykket thriller.