Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Karlsen, Liv H. Wiborg: Har jeg lov til det da?

Hva du har lov og ikke lov til mellom 0 og 18 år.
Illustrert av Øyvind Sang Hansen
Aschehoug 1997. 220 s.
ISBN 82-02-24190-5 Kr. 198,00

INNHOLD:

Dette er en juridisk håndbok for barn og unge (og voksne)
En praktisk oppslagsbok om rettigheter, ansvar og plikter. En bok med opplysninger om hvor man kan henvende seg for å få hjelp.
Boken er delt inn i kapitler som omhandler følgende emner:
Barn og  foreldre, skole og utdanning, økonomi-penger og arbeid, kropp-helse og sykdom, religion og trossamfunn, rusmidler, reiser, flykninger-asylsøkere og innvandrere, film-video og dataspill, sport og idrett, friluftsliv og kjæledyr, politi-lensmenn og rettsvesen.
Det er oppsummering etter hvert kapittel og henvisninger til lovverket for det aktuelle området.

SPRÅK OG LAYOUT:

Lettfattelig og greit språk.
Inndelt i kapitler.
Boken har ordforklaringer, stikkordsregister og litteraturhenvisninger.
Illustrert med morsomme tegninger.

ALDERSTRINN:

Ungdom og voksne

ANDRE OPPLYSNINGER:

En nyttig bok for både hjem og skole.
Bakerst i boken finnes en liste over hvem som kan hjelpe barn og unge, og hvor man kan henvende seg med klager.