Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Heslewood, Juliet: Vestens malerkunst

Forsythia 1998. 64 s.
ISBN 82-91004-58-7

INNHOLD:

Boka er ment som en guidet tur for en yngre leser gjennom kunsthistorien. Den vil synliggjøre fremveksten av stadig nye uttrykksmåter og kunstuttrykk. Det starter med oldtidens hulemalerier og boka avsluttes med et oppslag om pop-art.
De fleste epokene i kunsthistorien presenteres over et dobbelt oppslag. Middelalderen og Renessansen får noe mer; tre doble oppslag hver. Hvert dobbelt oppslag består av illustrasjoner og tekst. Illustrasjonene tar mesteparten av plassen og er viktigst. De er tydelig valgt med omhu og viser karakteristiske trekk ved den epoken i kunsthistorien som skal belyses.
Teksten gir opplysninger om kunstnere, oppdragsgivere, historiske forhold, om teknikker og uttrykksformer.
Boka er oversatt fra engelsk av Erling Magnar Jørgensen. Ingen norske malere er tatt med. Det står ingenting om at den er tilrettelagt for norske forhold.

SPRÅK OG LAYOUT:

Enkelt og greit språk.

ALDERSTRINN:

Ungdomstrinnet

ANDRE OPPLYSNINGER:

Fordi bokas format er så lite, må mye utelates. Den informasjonen som blir gitt, må pakkes tett sammen. For unge nybegynnere i kunsthistorie vil nok deler av boka være vanskelig. Formidlet av en voksen som fyller ut med sine egne kunnskaper vil den antagelig fungere bedre.Boka har ordforklaringer, register og litteraturliste. Den kan brukes som oppslagsbok. På den måten kan den være til nytte, og brukes i skolen av lærere og elever fra 6. - 7.klasse.