Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Enzensberger, Hans Magnus: Talldjevelen
En nattbordsbok for alle med matteskrekk

Illustrert av Rotraut Susanne Berner
Oversatt av Kari og Kjell Risvik
Aschehoug, 1997. 261 s.
ISBN 82-03-24185-9. Kr. 248,00
INNHOLD:
Robert hater matematikk. Så når Talldjevelen kommer på besøk til ham om natten, så vil Robert helst bli kvitt ham. Talldjevelen forsøker nemlig å få Robert til å like matematikk, til å lure ham over på "sin side".
Men Robert blir ikke kvitt ham, han kommer derimot tilbake natt etter natt. Og hver natt presenterer han nye matematiske "morsomheter" for Martin.
Her blir man gjort oppmerksom på ting man ikke før har reflektert over og at tall følger sin egen uforklarlige logikk. Har vi tidligere lagt merke til systemet i følgende gangestykker:

1x1=1, 11x11=121, 111x111=12321, 1111x1111=1234321, 11111x11111=123454321,

dvs at alle svarene blir symmetriske.
For hver natt Talldjevelen kommer på besøk blir de matematiske finurlighetene mer og mer avanserte. Men Robert henger med, og ved bokas slutt er han blitt kurert for matematikk-hatet sitt og kan imponere matte-læreren sin og alle elevene i klassen.

SPRÅK OG LAYOUT:

Språket er muntlig og greit, men hele veien brukes det matematiske begreper. De forklares underveis i teksten, samtidig som det bakerst i boka er en alfabetisk stikkordliste over matematiske begreper med henvisning til hvor i boka de er forklart.
Boka har store typer og en del håndskrevede matematikk-stykker.
Fargeillustrasjoner.

ALDERSTRINN:

Rammehistorien om Robert og Talldjevelen er relativt barnslig i forhold til det nivået de matematiske problemene beveger seg opp på.
For å henge med på matematikken mot slutten av boka bør man i alle fall være på ungdomsskole-, kanskje videregående skole-nivå.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Som nevnt er det dårlig samsvar mellom rammefortelling og det matematiske nivået i boka. Det skal allikevel ikke skremme en fra å lese boka, for dette er en fascinerende reise inn i matematikkens magiske verden.
Boka er tilegnet "alle med matteskrekk", men jeg tror boka vil bli best mottatt av de som allerede liker matematikk.
Dette er en bok som egner seg like bra for voksne som for barn, og her kan matematikk-lærere finne mange tips for å krydre matematikk-undervisningen sin.