Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Edvall, Lillian: For første gang.

Illustrert av Cecilia Torud.
Oversatt av Åsa Rytter Evensen.
Cappelen 1998. 174 s.
ISBN 82-02-17397-3

INNHOLD:

Ungdom fra 15 til 22 år forteller om seg selv; sin egen kropp, sine erfaringer og tanker om fremtiden. En faktabok som gir svar på alt en ungdom vil vite om dette temaet som er tittelen på boka. Det finnes stikkord - og innholdsregister, dessuten opplysning om hvor man kan henvende seg for å få hjelp.

ALDERSTRINN:

Ungdomstrinnet

ANDRE OPPLYSNINGER:

Emnet er behandlet pietetsfullt og greit, og boka er blitt gransket faglig av dr. med. Kristina Holmgren som er overlege og gynekolog ved Sesam, Karolinska Sjukhuset i Stockholm.