Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Belsvik, Rune: Bak ryggen til Margrethe

Cappelen 1997. 120 s.
ISBN 82-02-17461-9. Kr. 198,00

INNHOLD:

Boken inneholder fire fortellinger av varierende lengde. De har som fellestrekk at alle forteller om en ung gutts forsøk på å oppnå et nært forhold til en annen, om forsøk på å finne sin egen identitet og problemene forbundet med en manglende selvtillit. De samme navnene går igjen (-hovedpersonen heter Jon -) og tonen og miljøet er på mange måter lik i novellene. Historiene både kan og - muligens bør - leses som selvstendige og avsluttede fortellinger. I "Drømmen om Lovise" opplever gutten intens avstandsforelskelse og tør ikke snakke med Lovise. Derimot er Siv tilgjengelig for alle! Men Siv velger ut fortelleren til hans ergrelse fordi hun er i veien for hans forsøk på å treffe Lovise.

SPRÅK OG LAYOUT:

God, lettlest nynorsk.

ALDERSTRINN:

Ungdomstrinnet

ANDRE OPPLYSNINGER:

Et spennende alternativ til nynorske romaner. Viktig for skolene å merke seg som aktuell tilleggslitteratur i norskfaget og en fin innføring i det nynorske språket.