Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

BOK:

Sverdrup, Kari
Vi var fem
Gyldendal Tiden, 1997. 199 s.
ISBN 82-478-0096-9.  Kr.185.00

INNHOLD:

David, Eline, Ole, Carlos og jeg-personen Maja går nå i videregående, men har kjent hverandre fra før de begynte i barnehagen. Fem venner som har holdt sammen i alle år. Nå er Ole flyttet bort fra nabolaget , så han har de ikke så mye kontakt med lenger. Han har fått nye venner. Eline har også fått nye venner og er mye med i det anti-rasistiske miljøet.
En dag Maja tar følge med David hjem fra skolen, finner de inngangsdøra hans tilgriset med rasistiske slagord og hakekors. David blir både redd og sjokkert. Hvem vet at familien er jødisk? Det er ikke mange. Davids far er jøde, men familien har aldri levd etter jødiske skikker. David har aldri tenkt på seg selv som jøde.
På senteret der de bor holder det til en gjeng ungdom; nynazister, og det er nærliggende å tro at de kan stå bak. Men hvem har gitt dem opplysningene om at David er jøde?
Maja og Eline får mistanke til Ole som har flyttet og som holder seg litt til den andre gjengen. Maja drar på besøk til Ole for å "snoke" litt.
Det viser seg at Ole er blitt en del av nynazistmiljøet og har tystet på de gamle vennene sine. Det blir et oppgjør mellom Ole og de andre i gjengen etter at han er grepet i å spionere på dem. De tvinger Ole til å tyste til politiet på de nye nazivennene sine. Boka ender i Sverige der Ole og den gamle vennegjengen er med på hver sin side i en demonstrasjon i Sverige til minne om nazisten Rudolf Hess.

SPRÅK OG TYPOGRAFI:

Bokmål.
Kapittelinndeling.

ALDERSTRINN:

Passer for ungdomstrinnet.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Boka tar opp temaet nynazisme i dagens ungdomsmiljø.
Samtidig får vi en fin skildring av vennskap, forelskelse og motsetninger blant de fem hovedpersonene boka omhandler.
Temaet blir behandlet på en skikkelig og nyansert måte.
Meget god bok!


BOK:

Sverdrup, Kari
Vi var fem
Gyldendal Tiden, 1997. 199 s.
ISBN 82-478-0096-9.  Kr.185.00

INNHOLD:

David, Eline, Ole, Carlos og jeg-personen Maja går nå i videregående, men har kjent hverandre fra før de begynte i barnehagen. Fem venner som har holdt sammen i alle år. Nå er Ole flyttet bort fra nabolaget , så han har de ikke så mye kontakt med lenger. Han har fått nye venner. Eline har også fått nye venner og er mye med i det anti-rasistiske miljøet.
En dag Maja tar følge med David hjem fra skolen, finner de inngangsdøra hans tilgriset med rasistiske slagord og hakekors. David blir både redd og sjokkert. Hvem vet at familien er jødisk? Det er ikke mange. Davids far er jøde, men familien har aldri levd etter jødiske skikker. David har aldri tenkt på seg selv som jøde.
På senteret der de bor holder det til en gjeng ungdom; nynazister, og det er nærliggende å tro at de kan stå bak. Men hvem har gitt dem opplysningene om at David er jøde?
Maja og Eline får mistanke til Ole som har flyttet og som holder seg litt til den andre gjengen. Maja drar på besøk til Ole for å "snoke" litt.
Det viser seg at Ole er blitt en del av nynazistmiljøet og har tystet på de gamle vennene sine. Det blir et oppgjør mellom Ole og de andre i gjengen etter at han er grepet i å spionere på dem. De tvinger Ole til å tyste til politiet på de nye nazivennene sine. Boka ender i Sverige der Ole og den gamle vennegjengen er med på hver sin side i en demonstrasjon i Sverige til minne om nazisten Rudolf Hess.

SPRÅK OG TYPOGRAFI:

Bokmål.
Kapittelinndeling.

ALDERSTRINN:

Passer for ungdomstrinnet.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Boka tar opp temaet nynazisme i dagens ungdomsmiljø.
Samtidig får vi en fin skildring av vennskap, forelskelse og motsetninger blant de fem hovedpersonene boka omhandler.
Temaet blir behandlet på en skikkelig og nyansert måte.
Meget god bok!