Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Norheim, Olav: Bilde i berg

Illustrert av Mikael Holmberg
Samlaget 1997. 47 s.
ISBN 82-521-4992-8. Kr. 178.00
Billedbok/Faktabok

INNHOLD:

Dette er en fagbok om helleristninger i Norge. Boka tar for seg både steinalderen og bronsealderen og beskriver de ulike typene helleristninger som hører til hver tidsepoke.
Boka forteller om det man kan si med sikkerhet og hva det er man kan tenke seg til, fra Alta i nord til helt sør i landet. Den har et kart som viser bergkunsten i Norge, og en fylkesvis oversikt over steder hvor det fins helleristninger.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boka har ikke innholdsfortegnelse, men har korte kapitler som tar en dobbeltside hver.
Den har mange fargeillustrasjoner, og språket er holdt i en fortellende stil.
Nynorsk.

ALDERSTRINN:

For barne- og mellomtrinnet.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Interessant, enkel fagbok om helleristninger for barn.