Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Farstad, Espen: Med blod på tann.

Illustrert av Anders Kaardahl.
Gyldendal Tiden 1998. 62 s.
ISBN 82-478-0174-4. Kr.179,00
Bildebok/Faktabok

INNHOLD:

Boka tar for seg en del dyr som lever av å spise andre dyr; såkalt rovdyr. Alle dyra finnes i Norge. Boka omhandler dyras levesett, utseende, særpreg o.a som f.eks utstopping.
Det er sanne historier og skrøner, tegninger og fotos.
Som kuriositet kan nevnes at det finnes bøker som er bundet inn i hvalskinn. Hver dyreart blir presentert med sitt latinske navn.

SPRÅK OG LAYOUT:

Visuelt sett blir det rotete med forskjellige skrifttyper, fotografier og tegninger på samme side. Mellomstor skrift og to spalter.
Lett å lese med mange kapitler og avsnitt.

ALDERSTRINN:

Passer fra 8 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Boka tar opp et spennende tema for barn.
Den er innholdsrik og underholdende.