Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

BOK:

Krensky, Stephen
Fra fjærpenn til PC : skrivekunsten før og etter Gutenberg
Illustrert av Bonnie Christensen
Libretto, 1997. 30 s.
ISBN 82-7886-003-3 Kr 148,00

INNHOLD:

Dette er en enkel bok om skrivekunstens historie.
Den begynner med de franske munkene som sitter og skriver med gåsefjær dyppet i blekk. Deretter følger historien om bokens, papirets og trykkerkunstens utvikling opp til i dag, med sidesprang til utvikling av skole og vitenskap.
Boka konkluderer med at trykkemaskinene, - mer enn noen annen enkelt hendelse - , var det som satte igang utviklingen av den moderne verden vi kjenner i dag.
Boka avslutter med en illustrasjon av barn foran en PC, uten at PC-en blir kommentert i teksten.

SPRÅK OG LAYOUT:

Stor skrifttype. Ingen kapitteldeling, men ikke mye skrift på hver side.Enkelt og greit språk.
Hovedhistorien er satt med store typer.
Flotte fargeillustrasjoner. Hver side er omkranset av nydelige border fra gamle manuskripter.

ALDERSTRINN:

Passer for ca. 7-11 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Dette er en artig og lettlest bok som gir en kortfattet gjennomgang av skrivekunstens historie. Men den norske tittelen "Fra fjærpenn til PC" lover kanskje litt for mye. I denne boka er det ingen beskrivelse av utvikling av edb og datamaskiner. Den engelske tittelen "Breaking into print" er muligens mer korrekt enn "Fra fjærpenn til PC".