Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

BOK:

Furnes, Lars R.
Tigerdraumar.
Samlaget 1996. 145 s.
ISBN 82-521-4867-0 Kr. 198,00
INNHOLD:
Benjamin har litt andre interesser enn de andre i klassen. Han er blitt mobbet så lenge han kan huske, ikke bare på skolen men også hjemme av faren.
Benjamin er mer interessert i å lese og male enn å spille fotball. Dette faller ikke i god jord, hverken hos klassekameratene eller hos faren.
Benjamin har bl.a skrevet en stil om "Nokon du er glad i". Han har skrevet om bikkja si Heidi. Benjamin er god til å skrive, og den pene frøken Alvelid leser opp stilen. Dermed gyver klassekameratene løs på ham og mobber Benjamin.
Heldigvis er Benjamin enn sterk gutt. Han går etterhvert sine egne veier, og vil overleve trass i mobbing fra både klassekammerater og bygdefolk. Benjamin er i ferd med å finne frem til den han er - og vil være.
SPRÅK OG TYPOGRAFI:
Mellomstore typer. Passelige avsnitt. God linjeavstand.
Nynorsk.
ALDERSTRINN:
Ungdomstrinnet. Fra 14/15 år og oppover.
ANDRE OPPLYSNINGER:
Dette er en sterk bok om mobbing, og om en sterk gutt. Boka er noe krevende
fordi forfatteren stadig skifter både tid, sted og emne. Likevel en flott ungdomsbok.
Emner: Mobbing. Oppvekstmiljø.