Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

BOK:

Fosheim, Minken
Eventyret om Mozart
Ill.av Marek Woloszyn
Bonnier Carlsen 1996
ISBN 82-424-1106-9
INNHOLD:
I 1756 ble Wolfgang født i en by som heter Salzburg. Fra 6 års alderen ble han og søsteren stadig invitert av erkebiskopen til å spille. De blir berømte i byen. En dag inviteres de til Wien. Hele familien drar og reisen tar flere dager. De inviteres bl.a til slottet hvor de får spille for keiseren.
Senere reiser de videre til Paris, hvor Wolfgang spiller for kong Ludvig den 15. Etter flere år på reise drar de tilbake til Salzburg.
Erkebiskopen tester Wolfgang, og han blir ansatt som fiolinist i orkesteret med liten lønn.
Nå opplever Wolfgang noen harde år hvor tiden går med til både skole, øving, spilling og komponering. Etter to år orker han ikke mer, og sammen med faren reiser han til Italia, operaens hjemland.
Etterhvert blir Mozart voksen. Han er ikke lenger vidunderbarn, og det er ikke like spennende for folk med en voksen fiolinist. Først etter å ha skrevet operaen Ideomeno - som ble veldig populær - strømmer det på med jobbtilbud. Han reiser til Paris 24 år gammel og gifter seg etterhvert med Konstanze. De får to barn som vokser opp. Selv dør han 35 år gammel.
SPRÅK OG TYPOGRAFI:
God skrift. Fin papirkvalitet. Praktfulle illustrasjoner.
Grei å lese.
ALDERSTRINN:
Passer for barneskolen; fra 8 til 13 år.
ANDRE OPPLYSNINGER:
Egner seg kanskje best til høytlesning. Finnes også på CD og kassett.
Bakerst i boken er det en oversikt over hans reiser, og en oversikt over hva som skjedde i året 1756; f. eks at Beethoven ble født 14 år etter, Goethe var 7 år osv