Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

BOK:

Byre, Marit Holm og Torbjørn Nordvoll
Det fine. Om ungdom og seksualitet.
Luther 1996.
ISBN 82-531-7583-3
INNHOLD:
Boken er et resultat av samtaler med ungdom i aldersgruppen 16-20 år, og undervisning i temaområdet sex og samliv.
Boken tar opp etiske såvel som moralske spørsmål i forbindelse med kjærlighet og samliv.
Hovedvekten legges på respekt, trygghet og positive følelser mellom gutt - jente uten at dette ender med samleie. Samleie er ensbetydende med en ekteskapsinngåelse sett fra Bibelens synspunkt, og det bygger boken på.
Det snakkes om flørting, sjekking, klining og selvtilfredsstillelse.
Det taes opp emner som: Hvordan er man sammen, oppdagelsesreisende i egen kropp, viktig å bli kjent med kroppen sin - onani er ikke stygt og farlig - og såret stolthet når et forhold blir slutt.
Boken hevder hele tiden at det er viktig å vente med samleiet til en er 19 - 20 år og føler større trygghet. Tenk selv; ikke la deg presse.
SPRÅK OG TYPOGRAFI:
Forholdsvis tett skrift.
Sort/hvitt illustrasjoner.
ALDERSTRINN:
Ungdomstrinnet.
ANDRE OPPLYSNINGER:
Boken er skrevet ut fra et kristent grunnsyn, og den vil hjelpe unge mennesker å møte den utfordringen seksualiteten representerer i en hverdag preget av sex og sexpress.
Boken krever gode lesere.