Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

BOK:

Bringsværd, Tor Åge
De hellige tre narrer.
Ill. av Hilde Kramer.
Gyldendal 1996.
ISBN 82-05-24479-0
INNHOLD:
Bokas fortellerstemme innleder med å si at han har hørt en historie av en gammel sirkusklovn. Historien skjedde for nesten 2000 år siden, og den blir fortalt som om klovnen selv var hovedpersonen.
Han forteller om sin herre, kongen, som får øye på en skinnende stjerne. En fyrste er født, og denne fyrsten må de besøke. På vegen møter de flere som er ute i samme ærend.
Snart er de tre konglige følger som har slått seg sammen. En karavane med mange hundre tjenere og soldater, hester, hunder, kameler, elefanter og tre narrer. Alle konger på den tiden hadde sin egen narr.
De finner frem til stallen, hvor de finner barnet og foreldrene. De hellige tre konger går inn med sine gaver; gull, røkelse og myrra - akkurat slik vi kjenner det fra historien. Barnet gråter, og lar seg ikke roe av noen. Da setter de tre narrene i gang med å gjøgle. Snart smiler både kongene og barnets foreldre. Alle blir fulle av glede, og barnet roer seg. Gaven fra de hellige tre narrer til barnet er GLEDE.
SPRÅK OG TYPOGRAFI:
Vanlig skrifttype. Hvite bokstaver mot sort bakgrunn.
Lite tekst. 2 linjer på hver side. Enkelt bokmål.
Bildene illustrerer en selvstendig tekst. Teknikken som er brukt er akryl på lerret. Illustrasjonene er holdt i mørke farger.
ALDERSTRINN:
Dette er en all-alders bok.
ANDRE OPPLYSNINGER:
Dette er en del av juleevangeliet fortalt på en ny måte. Alle har hørt historien om de tre vise menn fra østerland. Dette er historien om narrene som alltid fantes i kongelige følger. Forfatteren opplyser at der hvor han bor er det vanlig at befolkningen feirer "Hellig-tre-kongers-dag" for å markere at julen er over.