Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek
BOK:

Roeim, Jørn
Barnas store vitseleksikon
Illustrert av Per Dybvig
Gyldendal Tiden 1997. 231 s.
ISBN 82-478-0068-3 Kr. 128,00
ISBN 82-525-3170-9 (Bokklubbens Barn)

INNHOLD:

"2500 vitser fra A til Å" "Norges største vitsebok" står det på tittelblad.
I forord står det at det skal være nesten 600 emneord og vitsene er notert under tilhørende emneord.
Noen emneord har veldig mange vitser, f.eks. "Svensker". Andre har kun en, f.eks. "Gresshoppe".
I tillegg finnes det kryss- henvisninger og et alfabetisk emneregister.
De fleste vitser er ganske enkelt å oppfatte.

SPRÅK OG TYPOGRAFI:

Ganske liten skrift.
Bra linjeavstand. Emneord fremhevet.
Bokmål. Lett å lese.
2 kolonner på hver side.
Sort/hvitt illustrasjoner.

ALDERSTRINN:

Alle aldre.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Et nyttig oppslagsverk som både barne- og skolebibliotekarer vil ønske velkommen. Anbefales plassert i bibliotekenes referanseavdeling!
Jørn Roeim har lokal tilknytning.