Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek
BOK:

Lund, Maria Konow
Melding fra en morder.
Gyldendal Tiden 1997. 196 s.
ISBN 82-478-0041-1 Kr. 178,00

INNHOLD:

Vi møter de tre vennene Freddy (eg. Fredrikke), Danielle og sigøynergutten Pøbbe som alle tre er elever ved den katolske skolen, St.Paul, i Bergen.
Noen uerstattelige lysestaker blir stjålet fra kirken, og Pøbbe blir mistenkt, for hans sigarettsneiper blir funnet i kirken. Enda alvorligere blir det når den vietnamesiske pastoren Thran blir funnet myrdet.
Freddy og Danielle stoler på Pøbbe som sier han er uskyldig, og dessuten aldri har røkt inne i kirken. Men politiet er på jakt etter ham, så Pøbbe må skjules. Han blir kledd ut som en jente, og sammen forsøker de tre vennene å oppklare forbrytelsen.
Dette blir farligere enn de hadde regnet med, og det bringer dem bort i et kriminelt miljø blant vietnameserne i Bergen. Bak forbrytelsen står den kinesiske mafiaorganisasjonen Triaden.
De tre vennene, med Freddys lillebror Smuffe på slep, kommer ut for en nådeløs gruppe som ikke skyr noen midler for å nå sine mål.

SPRÅK OG TYPOGRAFI:

Lett og flytende språk med en del direkte tale.
Mellomstore typer og kapittelinndeling.

ALDERSTRINN:

Bokas hovedperson er 11 år,
og boka vil passe fra ca 10 år og opp i ungdomsskolen.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Vi trenger gode "mysterie-bøker" som et alternativ til den dårlige serielitteraturen. Denne boka er god. Den er spennende, har gode person - og miljøskildringer, berører en del viktige tema som bl.a diskriminering av sigøynere, - og selve mysteriet er knyttet opp til et reelt fenomen; nemlig den kinesiske mafia-organisasjonen Triaden.
Bakerst i boka er det en forklaring på hva Triaden er, og det er også en side med kildehenvisninger, samt fakta omkring det miljøet boka plasserer handlingen i. Forfatteren er debutant og vi kan håpe på flere spennende bøker fra den kanten.