Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

BOK:
Rem, Håvard

Tvillingbrødrene: et eventyr
Illustrert av Harald Nordberg
Aschehoug, 1995. 27 s.
ISBN 82-03-24105-0

INNHOLD:

Et fattig ektepar får to sønner, tvillingene Jon og Sigurd.
Jon er lys og lett; som en alv, mens Sigurd er mørk og grov. De vokser seg bare mer og mer ulike. Det går gjetord om Jon fordi den stråleglansen han omgir seg med smitter over på andre.
Som takk for det lyset Jon gir dem, kommer det ofte folk med gaver til den lille familien.
Fordi de er redde for at Sigurd med sitt grove vesen skal skremme bort folk,-og med dem gavene-, stenger foreldrene Sigurd i kjelleren.
Sigurd har et vell av ubrukte krefter, og han bryter etterhvert ned hus og eiendom.
En natt møtes de to brødrene som ikke har sett hverandre siden de var svært små. Jon står som en søyle av lys, og Sigurd som en kolle av gråstein. De trekkes mot hverandre, og til slutt blir det lyse og det mørke til ett.
Neste morgen våkner foreldrene til en ny gutt. Han ligner ikke på noen av sønnene, og han ligner på dem begge.

SPRÅK OG TYPOGRAFI:

Mellomstor skrift.
Tekstsidene er satt på en farget, svakt marmorert bakgrunn.
Illustrasjonene er særpregede i mørke jordfarger.
Språket er inspirert av eventyrets språkføring: "Det var en gang ...", og har korte setninger.

ALDERSTRINN:

Passer for 6-7 år og helt opp til voksen alder.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Innholdet i eventyret er på mange måter abstrakt og rommer mye symbolikk. Ikke et typisk "norsk" eventyr; gir bl.a sterke assosiasjoner til begrepene Yin og Yang.
Boka trenger en god formidler til de yngste.
Historien er vakker og tankevekkende, og kan med glede leses langt opp i voksen alder.