Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

BOK:

Newth, Mette
Det mørke lyset
Aschehoug, 1995. 235 s.
ISBN 82-03-24117-4 Kr. 189,00

INNHOLD:

Tora, 14 år, vokser opp i en liten bygd på Vestlandet tidlig på 1800-tallet. Hun er yngst i en familie der farmorens mørke religiøsitet preger familien. Vennskapet og den gryende kjærligheten til Endre er lyspunktet i en ellers hard hverdag.
Etterhvert viser det seg at både moren og Tora er rammet av spedalskhet. Tora blir sendt til St.Josephs hospital i Bergen der de «urene» samles og holdes borte fra resten av samfunnet.Tora oppretter et vennskap med Jomfru Dybendal som kommer fra en «fin» Bergens-familie, og hun lærer å lese av henne. Etter Jomfru Dybendals død arver Tora alle bøkene hennes.Hun bringer litt lys inn i de sykes mørke, trøstesløse liv ved å lese høyt for dem. Bøkene blir for Tora et møte med egne tanker og hjelper henne å finne ut av det hun grunner mest på: «Er Gud en god Gud som bryr seg om sine barn?»

SPRÅK OG TYPOGRAFI:

Mellomstor skrift. Boka delt i to deler. Kapittelinndeling.
Språket har gor flyt.

ALDERSTRINN:

Passer for ungdomstrinnet og for voksne lesere.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Dette er en historisk roman om en del av vår ikke altfor fjerne fortid.
Boken gir en overbevisende dokumentasjon av forholdene til de spedalske på 1800-tallet.
Det er samtidig en reflekterende roman som tar opp eksistensielle spørsmål: Hva kan vi lære av lidelsen, at en reise i lidelsen blir en reise innover i deg selv, at først i møte med døden lærer vi hva livet egentlig er, og hvilken rolle Gud spiller i den lidelsen vi opplever.
Alt dette kan overføres til oss som lever i dag, og derfor blir boken aktuell til tross for sin historiske forankring.