Kursvirksomhet

Porsgrunn kommunes skolebibliotekveileder, Inger Merete Dyring  og avdelingsleder ved Porsgrunn biblioteks barne- og ungdomsavdeling, Elisabeth Bergstrøm, tilbyr hvert år kurs for kommunens lærere.

For barnetrinnet er kursene lagt opp rundt temaet "Hvordan skape leselyst i min klasse?" der vi legger vekt på at barna på disse klassetrinnene er i ferd med å utvikle seg som lesere, og skal bli tilbudt bøker som kan få dem til å oppleve lesing som en glede. Vi presenterer nye bøker, lett-lestbøker, billedbøker for å gjøre lærerne oppmerksomme på hva som finnes. 2. klasse-lærerne får også med seg en bokpakke fra biblioteket som de kan ha i sitt klassebibliotek i ca et halvt år.

På grunn av stor oppslutning om disse kursene har vi valgt å dele kurset opp i to kurskvelder, en kveld for 1. og 2. klasse-lærerne og en kveld for 3. og 4. klasse-lærerne.

 

Kurskveld

 

Bokutstilling For mellomtrinnet legger vi hovedvekten på fakta-boka som et tillegg til læreboka. På disse klassetrinnene skal elevene lære seg å jobbe mer selvstendig med prosjekt-oppgaver, og det er viktig for lærerne å være orientert om hva som finnes av faktabøker, kunne vurdere ulike typer faktabøker, samt  vise fram nye utgivelser.

En slik gjennomgang av faktabøker vil også kunne være veiledende i forhold til innkjøp på skolebibliotekene rundt i kommunen.

 

 

For ungdomstrinnet legger vi igjen vekt på leseglede. Kurset holdes på nyåret, og vi tar for oss fjorårets ungdomsbøker.

Også her kan kurset fungere som en veiledning til innkjøp til skolebibliotekene, klassesett osv.

 

Sist endret:
23.02.99
Elisabeth Bergstrøm