Klassebesøk ved Porsgrunn bibliotek

Annenklasse1
Ved Porsgrunn biblioteks barne- og ungdomsavdeling har vi hvert år inne alle kommunens 2. klasser og 8. klasser til klassebesøk. Det er Porsgrunn kommunes skolebibliotekveileder og barne- og ungdomsavdelingen som samarbeider om disse besøkene.
Hvert år på nyåret sender vi ut invitasjon til alle 2. klassene, ca 20-25 hvert år, til et besøk i biblioteket. Vi inviterer alle klassene til å komme til biblioteket før åpningstid slik at vi bare har disse barna å forholde oss til under besøket.

Vi samler klassen inne på et eventyr-rom der vi forteller litt om biblioteket, viser fram noen bøker og leser høyt fra en billedbok.

Så får alle elevene sitt eget lånekort, og de går ut i avdelingen der de kan finne bøker de gjerne vil låne, tegne litt, spille dukketeater for hverandre e.l.

Annenklasse3

 

Omvisning
Tidlig på høsten går invitasjonen ut til alle kommunens 8. klasser, ca 15 hvert år. Også disse inviteres til å komme til biblioteket før åpningstid.

Først får klassen en halv times omvisning i hele biblioteket der vi i hovedsak legger vekt på tjenester biblioteket kan yte i forbindelse med prosjekt-oppgaver m.m.

Deretter samler vi klassen inne på eventyr-rommet der vi bruker ca 45 min. på å snakke om skjønnlitterære bøker for ungdom. Under denne sekvensen er det kun lyst-lesingen vi legger vekt på.

Så får klassen gå ut i biblioteket, bruke publikumsterminalene og lete seg fram til bøker de gjerne vil låne, slå seg ned i en god-stol med en tegneserie, e.l.

Etter ca 2 timer avsluttes besøket.

Ved Porsgrunn bibliotek har vi gode erfaringer med klassebesøkene våre. Alle klassene velger å takke ja til tilbudet. Gjennom skolebibliotekveileder samarbeider vi med kommunens skolekontor, og de tilbyr dekking av skyssutgifter for de skolene som ikke ligger i gangavstand til biblioteket.

Gjennom klassebesøkene våre får vi også opprettet en god kontakt med lærere og elever som både skole og bibliotek nyter godt av. Informasjonen til elevene blir også en informasjon til lærerene om hva biblioteket kan tilby i forbindelse med f.eks. prosjektarbeid.

Vi har valgt å tilby klassebesøk til 2. og 8. klassene.
2. klassene fordi de er i ferd med å erobre lesekunsten og grunnlaget for leseglede skal legges.
8. klassene fordi de ved inngangen til ungdomstrinnet mer og mer skal jobbe selvstendig med prosjekt-oppgaver. Ungdomsskoleelevene har etterhvert også en større aksjonsradius og bør få vite mer om hva kommunens hovedbibliotek kan tilby utover det filial-biblioteket de hittil kanskje har benyttet seg mest av.

Ifjor var ca 850 elever innom biblioteket på disse klassebesøkene.

I tillegg til 2. og 8. klassebesøkene åpner vi også for at andre klassetrinn kan ta kontakt for et klassebesøk. Da kommer besøkene istand som et initiativ fra skolen, og vi lager et litt mindre omfattende program.

Porsgrunn biblioteks barne- og ungdomsavdelings kontakt og samarbeid med skolene dreier seg også om andre ting enn klassebesøk. Vi arrangerer bl.a. hvert år en Barnebokuke og vi har også et kurstilbud for lærere i grunnskolen.

Elisabeth Bergstrøm
Sist endret:
21.06.99