U-LAND / I-LAND

Bøker ved Porsgrunn bibliotek:

Her kan du se hva Porsgrunn bibliotek har om emnet U-lands- / I-landsproblematikk. Ved å klikke på bokas tittel kan du også se om boka er inne på biblioteket akkurat nå.

Bok1 Bok2 Bok3

Garlake, Teresa: Kløften mellem rig og fattig. Dette er en dansk bok som omhandler avstanden mellom rike og fattige land, og mellom rike og fattige mennesker innen ett land. Boken tar for seg emner som befolkningsvekst, den skjeve fordelingen av jordas ressurser, og skriver også litt om hva vi kan gjøre for å endre situasjonen.

Ennew, Judith: Udnyttelse af børn er en bok i den samme serien som den forrige, og her er det spesielt temaet barnearbeid som tas opp.

Trier, Jean: FNs høykommissær for flyktninger er en bok om nettopp denne organisasjonen og det arbeidet den gjør.

Biblioteket har også mange andre bøker om temaet utviklingsland. Her finner du en liste over bøker du kan se nærmere på hvis du vil.

Ut på nettet:

Hjelpeorganisasjoner:

CARE Norge
Norsk folkehjelp
Kirkens Nødhjelp
PLAN international Norge
SOS Barnebyer
Strømmestiftelsen

FN-organer:

FN
FN-sambandet
Utviklingsfondet

Utenriksdepartementet:

UD Departementets startside med muligheter for å klikke deg videre.

NORADs hjemmeside med mye stoff om de landene der de driver bistandsarbeid.

Tidsskrifter / Publikasjoner på nettet:

Publikasjonen Hvor hender det har numre om mange utenrikspolitiske emner.
3. Verden Magasinet X

Diverse:

Om bistandsarbeid på KVASIR
Nord-Sør biblioteket med en egen side med lenker til nord-sør informasjon.
ForUM. Et nettverk av 60 bistands-, miljø- og solidaritetsorganisasjoner.

Skjønnlitteratur

Hvis du har lyst til å lese noen ungdomsromaner om emnet du jobber med, kan biblioteket anbefale noen bøker. Dette er ikke faktastoff, men kan allikevel gi deg både kunnskap og innsikt.

Bok4 Gaye Hicyilmaz:
Frossent vann.
Boka handler om Selda og familien hennes som flytter fra Tyrkia til Sveits.
Bok5 Unni Nielsen:
Neste år i september.
Om Thembi fra Zimbabwe som kommer på besøk til Benjamin i Norge. Thembi blir syk, og vi får se at livsforholdene for ungdom som vokser opp i Afrika er svært annerledes enn for ungdom i Norge.
Bok6 Henning Mankell:
Ildens hemmelighet.
Boken forteller den sanne historien om de to søstrene Maria og Sofia som bor i Mosambik. De tråkker på en mine, og vi følger den overlevende Sofia og hennes kamp for å klare seg som funksjonshemmet jente i Afrika.
Bok7 Aksel Fugelli:
Øye for øye.
Roman om svartebørshandel av kroppsdeler fra U-landene til sykehus i Europa.

Søk i Porsgrunn biblioteks bokbase

Sist endret
18.08.2000
Elisabeth Bergstrøm