Rusmidler

Alkohol og Narkotika:

Bøker i vår egen katalog:

Her kan du se noe av det Porsgrunn bibliotek har om emnet Rusmiddelmisbruk.

Nedenfor har vi plukket ut noen av bøkene. Ved å klikke på bokas tittel kan du også se om boka er inne på biblioteket akkurat nå.

Biblioteket har en egen hylle med bøker og brosjyrer om rusmidler. Noen av brosjyrene kan du også få med deg hjem.

Bok1 Rusmidler i Norge
Utgitt av Rusmiddeldirektoratet.
Dette er årlige utgivelser med statistikk knyttet til emnet rusmidler. Heftene tar opp ulike tema i hvert nummer.
Bok2 Historien om LSD
Boka har også et etterord om ecstasy
Bok3 Hans-Jørgen Wallin Weihe:
Rusmidler og språk - en oppslagsbok
Boken har to hoveddeler: Del 1 tar for seg ulike avhengighetsdannende stoffer, og Del 2 tar for seg språket i ruskulturene, blant annet med en alfabetisk ordliste.
Bok4 Willy Pedersen: Bittersøtt
ungdom, sosialisering, rusmidler
Jan Ramstrøm:
Skader av hasj og marihuana
Hans Jakob Stang:
Alkohol og narkotika
Hans Olav Fekjær:
Alkohol - et personlig valg?
Håndbok i forebygging
Alkohol, narkotika og tobakk
Harald Haave:
Ecstasy
 

Linker på nettet:

Her finner du internettutstillinga "Norsk narkotikahistorie - en historie om motstand".
Her vil du finne 11 oppslag med bilder og tekst som beskriver narkotikahistorien fram til i dag. Utstillingen ble vist i Oslo i 1998.

Rusmiddeletaten i Oslo med blant annet noen gode faktasider om rusmidler, bruk og skader

Forbundet mot rusgift's sider om hasj og marihuana

Forbundet mot rusgift har også en side om Legalisering av narkotika der de presenterer av bakgrunn, fakta, og argumentasjon rundt dette spørsmålet.

Dette er Rusmiddeldirektoratets adresse. Her kan du få mye informasjon hvis du for eksempel skal skrive oppgave om rus på skolen.

Ellers har Hans Olav Fekjær laget en oversikt over Rus på internett som består av 500 pekere. Denne er svært innholdsrik, og siden den er laget av en av våre fremste spesialister på området, kan vi også stole på at den viser til seriøse steder på nettet.

Tidsskrift på nettet:

Mot rusgift

Folket. Ukeavis om rus og helse, oppvekst og livskvalitet.

Rus og avhengighet er et fag- og debattblad for alle som er engasjert i arbeidet med rusproblemer. Bladet utkommer med 6 nummer i året.

"Fra virkeligheten":

Ida Halvorsen: Hard asfalt
Ida Halvorsen forteller om sitt liv som narkoman og prostituert.

Paal-André Grinderud: Alene - nå igjen
Forfatteren skriver om oppveksten sin med en mor som var alkoholiker.

Skjønnlitteratur:

Her vil du finne en liste over ungdomsromaner som handler om stoffmisbruk og stoffmisbrukere.

Tobakk:

Bøker i vår egen katalog:

Her kan du se noe av det Porsgrunn bibliotek har om emnet Tobakk og Tobakkskader. Ved å klikke på bokas tittel kan du også se om boka er inne på biblioteket akkurat nå.
Nedenfor har vi plukket ut noen bøker som kanske kan være aktuelle for deg.

Bok4 Håndbok i forebygging
Alkohol, narkotika og tobakk
Boken forteller om hvordan man kan forebygge avhengighet av rusmidler.
Bok5 Reklame for produkter som dreper hver fjerde faste kunde...
et debatthefte for ungdom
Dette heftet tar for seg hvordan tobakksindustrien bruker reklamen for å øke bruken av tobakk over hele verden.
Heftet er laget spesielt for ungdom.
Bok6 Tobakksbruk og holdninger i Norge
- utviklingen 1973-95
Diverse statistikk om tobakk og røyking i Norge, blant annet blant elever i ungdomsskolen.
Heftet inneholder også et kapittel om helseskader ved bruk av tobakk.

Linker på nettet:

Statens tobakkskaderåd's hjemmeside.
Statens tobakkskaderåd er et kompetanse- og forvaltningsorgan under Sosial- og helsedepartementet i spørsmål som angår tobakk og helse. De arbeider for å redusere forbruket av tobakk i Norge og dermed redusere omfanget av helseskader som skyldes tobakk.

De har også en side med lenker til andre internettsider om emnet.

Søk i Porsgrunn biblioteks bokbase

Sist endret
18.08.2000
Elisabeth Bergstrøm