Religion

De store verdensreligioner på nettet:

Et undervisningsopplegg om Verdensreligionene for 8.klassetrinn. Tanken er at elevene skal få et innblikk i de fem store verdensreligionene.
Nettstedet kan også brukes av lærere som skal ha et religionsprosjekt i sin klasse.

Islam:

Her finner du informasjon om forskjellige emner innen islam og aktuelle tema til diskusjon.

Koranens 114 suraher
Dette sammendraget er ment som et supplement til de som måtte ha interesse for studium/forståelse av Koranens innhold.

En innføring i Kunst og estetikk i islam av Geir Winje ved Høgskolen i Vestfold.

Kvinner i Islam av Siri Bergfald, lærerstudent ved Høgskolen i Vestfold.

Muslim i Norge
Lenker til sider som omhandler religionen islam, samt noen tema knyttet til samfunn og helse.

Bøker om islam ved Porsgrunn bibliotek:

Ved å klikke på bokens tittel kan du se om den er inne på biblioteket.

Bok1 Shahrukh Husain: Hva vet vi om islam
Denne boken tar for seg islams opprinnelse, hva muslimene tror på, islamske høytider, Koranen og mye mer. Boka er lett å lese og har mange bilder.
Bok2 Flemming Madsen Poulsen: Islam
I denne boken kan du lese om islam, de hellige skrifter, religiøse skikker, historie m.m.
Bok3 Yasmin Mujahid og Anne Dessingthon: Inn i det ukjente
Boken er laget i forbindelse med NRK-programmer om islam. Boken er beregnet på bruk i skolen, og vi møter unge muslimer fra forskjellige steder i verden.
Bok4 Jens Jørgen Nygaard: Jeg er muslim
I denne boken møter vi Kalim på 11 år som forteller om sin religion og hva den betyr for ham.

Buddhisme:

En samling av artikler om buddhismen og oversettelser av undervisningsskrifter fra tibetanske lamaer. Godt egnet som ressursstoff til bruk i skoler og høyskoler, både for lærere og elever.

En introduksjon til Kunst & estetikk i buddhismen av Geir Winje ved Høgskolen i Vestfold.

Nettstedet til Buddhistforbundet Informasjon om Buddhistforbundet og buddhismen i Norge.

Bøker om buddhisme ved Porsgrunn bibliotek:

Ved å klikke på bokens tittel kan du se om den er inne på biblioteket.

Bok5 Anita Ganeri: Hva vet vi om buddhisme
Denne boken tar for seg buddhismens opprinnelse, hva buddhistene tror på, buddhistiske høytider, hellige skrifter og mye mer. Boka er lett å lese og har mange bilder.
Bok6 Flemming Madsen Poulsen: Buddhismen
I denne boken kan du lese om buddhismen, de hellige skrifter, religiøse skikker, historie m.m.
Bok7 Kåre A. Lie: Prinsen som våknet
Dette er en bok om Buddhas liv fra han var barn, oppveksten hans, hvordan han fikk sine første tilhengere og grunnla en orden. Boken gir også en innføring i Buddhas lære.
   

Hinduisme:

Hinduismen - den frie religionen
Et kort og lettfattelig sammendrag av hinduismen.

En introduksjon til Estetikk & kunst i hinduismen av Geir Winje ved Høgskolen i Vestfold.

Bøker om hinduisme ved Porsgrunn bibliotek:

Ved å klikke på bokens tittel kan du se om den er inne på biblioteket.

Bok9 Anita Ganeri: Hva vet vi om hinduisme
Denne boken tar for seg hinduismens opprinnelse, hva hinduene tror på, hinduistiske høytider, hellige skrifter og mye mer. Boka er lett å lese og har mange bilder.
Bok10 Flemming Madsen Poulsen: Hinduismen
I denne boken kan du lese om hinduismen, de hellige skrifter, religiøse skikker, historie m.m.

Jødedommen:

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Her vil du finne stoff om jødedommen generelt, om jødiske høytider, jødenes historie i Norge m.m.

Judaica
Et meget innholdsrikt nettsted med artikler om og linksamlinger til jødedommen og jødisk kultur.

En introduksjon til Estetikk & kunst i jødedommen av Geir Winje ved Høgskolen i Vestfold.

Bøker om jødedom ved Porsgrunn bibliotek:

Ved å klikke på bokens tittel kan du se om den er inne på biblioteket.

Bok11 Doreen Fine: Hva vet vi om jødedom
Denne boken tar for seg jødedommens opprinnelse, hva jødene tror på, jødiske høytider, jødenes hellige skrifter og mye mer. Boka er lett å lese og har mange bilder.
Bok12 Flemming Madsen Poulsen: Jødedommen
I denne boken kan du lese om jødenes historie, deres hellige skrifter, religiøse skikker, historie m.m.
Bok13 Jens Jørgen Nygaard: Jeg er jøde
I denne boken møter vi Rina på 10 år som forteller om sin religion og hva den betyr for henne.
Bok14 Bodil Hov Holhjem og Anne-Ruth Jangaard: Hannah er jøde
I denne boken forteller Hannah selv om hvordan det er å leve som jøde. Vi følger henne og familien både i hverdagen og i høytidene.

Kristendommen:

Den norske kirke på nett.
Her presenteres nyheter og aktuelle saker fra kirkens sentrale organer. I tillegg finner du statistikker, faktasider og veiledningsmateriell til menighetene.

KristNet er først og fremst en ordna samling av pekere til det som er verd å se på av kristne nettsider i Norge.

Den Katolske Kirke i Norge:
Her finner du informasjon bl. a. om sakramentene, katolske helgener, Den katolske kirkes katekisme m.m.

En innholdsrik side om Martin Luther

Bøker om kristendommen ved Porsgrunn bibliotek:

Biblioteket har naturligvis mange bøker om kristendommen. Her har vi plukket ut noen greie oversiktsverker. Ved å klikke på bokens tittel kan du se om den er inne på biblioteket.

Bok15 Carol Watson: Hva vet vi om kristendom
Denne boken tar for seg kristendommens opprinnelse, hva de kristne tror på, kristne høytider, Bibelen og mye mer. Boka er lett å lese og har mange bilder.
Bok16 Stephen Motyer: Hvem er hvem i Bibelen
I denne boken kan du slå opp på de forskjellige personene som omtales i Bibelen og få en oversikt over hvor i Bibelen de opptrer.
Bok17 Bibelen i tekst og bilder er en bibelhistorie for barn der du også vil finne en del faktaopplysninger om steder, gjenstander og spesielle forhold knyttet til Bibelens historier. Du vil finne forklaringer på en del ord og begreper vi ikke kjenner så godt til i dag og i vår kultur.

Andre religioner:

Bahai:

Bahá'í. En presentasjon av Geir Winje ved Høgskolen i Vestfold.

Nasjonalt Åndelig Råd for Bahá'íer i Norge
Informasjon om Bahá'í-troen. Du finner bl. a. aktuell litteratur og oversikt over merkedager.

Human-Etisk Forbund.
Dette er Human-Etisk Forbund i Norge sitt nettsted, og her finner du informasjon om hva Human-Etisk Forbund står for, og litt om hvilke saker de er opptatte av.
Humanismen er ingen religion, men HEF er allikevel en livssynsorganisasjon.

Bok18 Bodil Hov Holhjem og Anne-Ruth Jangaard: Unnveig er humanetiker

Åsatrufellesskapet Bifrost
Offisielt godkjent som trossamfunn i Norge. Bifrost ønsker å skape et levedyktig forum for de som er interessert i den norrøne religionen og etikken.

Verdikommisjonen

Søk i Porsgrunn biblioteks bokbase

Sist endret
04.02.2002
Elisabeth Bergstrøm