Miljø

Forurensning

Bøker ved Porsgrunn bibliotek:

Her har vi plukket ut noen bøker om Forurensning. Ved å klikke på bokas tittel kan du også se om boka er inne på biblioteket akkurat nå.

Bok1 Bok2

Radioaktiv forurensning - betydning for landbruk, miljø og befolkning.

Barnas miljøbok i to bind. Innholdsrike kapitler om "Atmosfæren", "Regnskogene", Sur nedbør" og "Bruk og gjenbruk".

Hvert år gir Worldwatch Institute ut en miljørapport Jordens tilstand

Jordens felles miljø med kapitler om luft, vann, industri, avfall, olje og kjemikalier.

Ut på nettet:

Miljøverndepartementets forside med regelmessige oppdateringer av nyheter innenfor departementets fagområde.

Statens forurensingstilsyn (SFT) er et direktorat underlagt Miljøverndepartementet.
SFTs mål er å bidra til å skape en bærekraftig utvikling og overvåke og informere om miljøutviklingen i landet.

Statens forurensningstilsyn har også en oversikt over publikasjoner som kan bestilles. Noen av publikasjonene er også lagt ut i fulltekst.

Norsk instilutt for luftforskning (NILU) er et ledende kompetansesenter for alle spørsmål knyttet til luftforurensninger.
De har informasjon både om global, regional og lokal luftforurensning, samt god informasjon om effekter av luftforurensning.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) med informasjon om de fagområdene de jobber med.

Jordforsk er et norsk kompetansesenter for miljøspørsmål knyttet til jord, landbruk, avfall og landskap.

Energiformer

Bøker ved Porsgrunn bibliotek:

Porsgrunn bibliotek har en dansk bokserie som heter "Energi altid?" Serien tar for seg ulike energiformer - om hvordan de utnyttes idag og hvordan de kan utnyttes i fremtiden.
Vi har:
Jordvarme og bio-energi
Sol-energi
Vand-energi
Atom-kraft Alle bøkene er skrevet av Ian Graham.

Birthe Lauritsen: Atomalderen - en miljøkatastrofe.
En bok om atomvåpen, atomkraft, atomavfall m.m.

Ved å klikke på bøkenes tittel kan du se om de er inne på biblioteket.
Bok3 Bok4 Bok5

Ut på nettet:

Energikilder.
Informasjon om ulike energiformer, blant annet atomenergi, solenergi, vannenergi og vindenergi.
Stoffet på disse sidene er beregnet på ungdomsskoleelever.

Norsk solenergiforening's sider om solenergi. På disse sidene vil du finne en del informasjon om Solenergiforeningen og om solenergi generelt.

Denne siden setter fokus på Vindkraft og vindmøller

Her finner du ENØK-guiden med "1000 tips for å redusere strømregningen og bedre innemiljøet!"

Miljøvernorganisasjoner

Bøker ved Porsgrunn bibliotek:

Bok6 Åsne Berre Persen: Natur og Ungdom - 30 år i veien. En bok om Natur og Ungdoms historie.

Bok7 Bok8
Bokserien "Organisasjonene som hjelper verden" tar for seg to miljøvernorganisasjoner:
Verdens naturfond og Greenpeace

Bok9
Dag Hareide: NaturligVis - Håndbok for en miljøvennlig hverdag.
Boken er utgitt av Miljøheimevernet og gir tips til hvordan du kan redusere både belastningen på naturen og husholdningsbudsjettet ved omlegging av daglige rutiner.

Ut på nettet:

Norges Miljøvernforbund har som mål å arbeide med alle typer miljøsaker i Norge.

Norges naturvernforbund er Norges eldste og største miljøorganisasjon.

Natur og Ungdom er Norges Naturvernforbunds frittstående ungdomsorganisasjon, og den er den eneste miljøorganisasjonen som bare er for ungdom.
Denne web-siden har informasjon om mange forskjellige miljø-spørsmål.
Du vil også finne linker til andre miljø-sider på nettet.

Fremtiden i våre hender er en tverrpolitisk organisasjon som arbeider for miljøansvar, en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser og livskvalitet.

Miljøstiftelsen Bellona har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Stiftelsen skal igangsette tiltak som fremmer dette formålet.

WWF Verdens Naturfond har som formål å verne mangfoldet blant arter og økosystemer, sikre bærekraftig bruk av naturvernressurser og bekjempe forurensning og overforbruk av ressurser og energi.
De har også en side med Faktasider.
Her kan du finne stoff om forskjellige dyrearter, økosystemer og naturvernarbeid.

Greenpeace Norden
Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon som er både økonomisk og politisk uavhengig.
Greenpeace driver mange kampanjer, for eksempel om miljøgifter, klima, radioaktiv forurensning, havøkologi og regnskog.

Miljøheimevernet har sider om tema som forbruk, hverdagsliv og miljø.
Her vil du blant annet kunne finne stoff om Genmat.

Forslag til emnesøk i Porsgrunn biblioteks base

Bøker om Forurensning

Bøker om Miljøvern utgitt etter 1995.

Bøker om Energi

Bøker om Atomkraft

Forslag til skjønnlitteratur

Dette er ikke faktastoff, men kan allikevel gi deg både kunnskap og innsikt om emnet miljøvern.

Bok10 Olav Såtvedt:
Vinden fra Kola
Boken skildrer en atomkraftulykke på Kola som også rammer Norge med radioaktivt nedfall. Vi møter personer både i Russland og i Norge som på forskjellig vis blir berørt av ulykken.
Bok11 Ingvar Ambjørnsen:
Giftige løgner
En "Pelle og Proffen"-bok.
Bok12 Lars Vik:
Adgang forbudt for uvedkommende
- en miljøthriller.
Hørespill i tre episoder.
Bok13 Motgift
- dikt og tekster om miljø av 34 norske forfattere.

Søk i Porsgrunn biblioteks bokbase

Sist endret
15.03.2001
Elisabeth Bergstrøm