Ansatte ved Porsgrunn bibliotek

 Margit Kiland Biblioteksjef
 

Hovedbiblioteket

Stab

Leif Hansen IT-koordinator

Publikumsavdeling

Elisabeth Bergstrøm Avdelingsleder
  Astrid Aase Thorstensen Bibliotekar
  Kari Madsen Moldvær Bibliotekar
  Mari Honningdal Bibliotekar (permisjon)
  Ellen-Marit Asonze Bibliotekar (vikar)
  Kari Hermansen Sekretær
  Monica JohnsenSekretær
  Astrid Dalseth Sekretær
  Mona Thorjussen Sekretær
  Kjersti Slette Sekretær (vikar)
  Marianne Løyland Sekretær (vikar)

Bibliografisk avdeling

Ingrid Stavran Avdelingsleder
  Turid V.J. Gjestland Bibliotekar
  Nina Engh Sekretær
  Britt Sandelin Sekretær

Stridsklev filial

  Gerd Lie Avdelingsleder
  Pia Anina Laukvik Bibliotekar
  Wenche Bjørnsen Sekretær

Sist endret:
16.06.2008
Vevmester

Porsgrunn biblioteks hjemmeside